Monika Urbaniak-Halla

DYREKTOR - nauczyciel dyplomowany

DYREKTOR - nauczyciel dyplomowany. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Font Resize