Grażyna Kulesza

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel dyplomowany, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna