Grażyna Kulesza

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel dyplomowany. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Font Resize