Dorota Macioł

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel dyplomowany, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, zajęcia komputerowe