Beata Borek

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel dyplomowany,  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, etyka