Anna Bober

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel dyplomowany. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przyroda, matematyka, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Font Resize