Anna Bober

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel dyplomowany,  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przyroda, matematyka