Adam Rusynko

Nauczyciel dyplomowany

Nauczyciel dyplomowany. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie fizyczne,oligofrenopedagogika