Nauczanie kreatywne

Nasza placówka bierze udział  w ogólnopolskim programie Uczymy Dzieci Programować z powodu niemożności bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami, proponujemy zadania do wykonania w domu. Dziękujemy autorom: Annie Świć i Rafałowi Mitkowskiemu

#KodujZnami

Gra planszowa “W drodze do wiosny”

#ZadanieBezNudy5 (do druku)