Monika Urbaniak-Halla

DYREKTOR - nauczyciel dyplomowany

Anna Bober

Nauczyciel dyplomowany

Katarzyna Chrzanowska

Nauczyciel dyplomowany

Jolanta Kukiel

Nauczyciel dyplomowany

Grażyna Kulesza

Nauczyciel dyplomowany

Dorota Macioł

Nauczyciel dyplomowany

Katarzyna Skalska

Nauczyciel stażysta

Grażyna Purgał

Nauczyciel dyplomowany

Adam Rusynko

Nauczyciel dyplomowany

Renata Śmieszek- Zygnerska

Nauczyciel kontraktowy

Justyna Zaborniak

Nauczyciel mianowany

Beata Borek

Nauczyciel dyplomowany