Monika Urbaniak-Halla

DYREKTOR - nauczyciel dyplomowany

Anna Bober

Nauczyciel dyplomowany

Monika Bahrij

Nauczyciel kontraktowy

Katarzyna Chrzanowska

Nauczyciel dyplomowany

Jolanta Kukiel

Nauczyciel dyplomowany

Grażyna Kulesza

Nauczyciel dyplomowany

Dorota Macioł

Nauczyciel dyplomowany

Agata Makuch-Pracowita

Nauczyciel stażysta

Grażyna Purgał

Nauczyciel dyplomowany

Adam Rusynko

Nauczyciel dyplomowany

Katarzyna Tomaszewska

Nauczyciel mianowany

Justyna Zaborniak

Nauczyciel mianowany