Anna Bober

Nauczyciel dyplomowany

Grażyna Kulesza

Nauczyciel dyplomowany

Dorota Macioł

Nauczyciel dyplomowany

Joanna Kukiełka

Nauczyciel kontraktowy

Adam Rusynko

Nauczyciel dyplomowany

Justyna Zaborniak

Nauczyciel mianowany

Beata Borek

Nauczyciel dyplomowany