Komunikat

  •  
  •  
  •  
  •  

Nie jest prawdą, że w placówce w Przemkowie nie będą świadczone usługi na rzecz dzieci, że nie będzie organizowany wypoczynek dla najmłodszych, natomiast prawdą jest, że powiat podejmuje kroki w celu ratowania obecnego charakteru placówki, przy optymalnym wykorzystaniu istniejącego potencjału.

Na ten fakt złożyło się wiele czynników. Decydującym był moment kiedy to Ministerstwo Edukacji i Nauki postanowiło zmienić Rozporządzenie w zakresie funkcjonowania tego typu placówek. Chodzi oczywiście o finansowanie. Odkąd Zarząd Powiatu dowiedział się o planowanych zmianach podejmował szereg działań. Odbyły się liczne spotkania,  m.in.z przedstawicielami komisji rządowej, z dyrektorami podobnych placówek, Starosta kierował pisma do Związku Powiatów Polskich, wystosowano petycję  do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.Rozważano różne warianty związane ze zmianą charakteru funkcjonowania tej jednostki tak, żeby wykorzystać maksymalnie jej potencjał  i sprawić jednocześnie, żeby mogła ona nadal funkcjonować. 31 sierpnia 2021r. Rada Powiatu podjęła decyzję o założeniu Szkoły Podstawowej i nadała jej statut – był to kolejny krok do tego, aby ratować jednostkę w oparciu o nowe przepisy wprowadzone przez MEN. Nie podejmowano decyzji o likwidacji placówki, wręcz przeciwnie. Trwały prace Zarządu Powiatu Polkowickiego oraz Komisji nad ratowaniem obiektu mimo, że podobne placówki w Polsce są już w procesie likwidacji lub sprzedaży.

Trzeba bowiem pamiętać, że dotychczas odbiorcami naszych usług były głównie osoby spoza powiatu, a drastyczny wzrost kosztów utrzymania nie pozwala nam w dalszym ciągu na finansowanie ich wycieczek.  Nie będziemy się odnosić do czasu kiedy placówka musiała zgodnie z przepisami sanitarnymi zawiesić działalność, bo z tej zapaści wyszliśmy obronną ręką. Dziś, owszem, mamy zainteresowanie naszą ofertą noclegową, która była przygotowana jesienią ubiegłego roku, jednak na tą chwilę wiemy, że koszty pobytu wzrosły co najmniej dwukrotnie, przez co tylko za drugi kwartał tego roku poniesiemy straty w wysokości blisko ćwierć miliona złotych.  Zauważmy, że w tym roku nie odbył się ani jeden turnus, który w myśl nowych przepisów mógłby być finansowany z subwencji, co oznacza, że w przyszłym roku jej nie otrzymamy.

Zmiana charakteru tej jednostki, rozszerzenie działalności o nowe formy pozwoli również na otwarcie kolejnych możliwości jej finansowania. W związku ze szczególnym rodzajem zatrudnienia (przepisy oświatowe) zmuszeni jesteśmy zmienić formę zatrudnienia z 26h wg Karty Nauczyciela na powszechnie obowiązujący tygodniowy system 40-godzinny wg Kodeksu Pracy. Wszystkim nam zależy na tym, aby wykorzystać ogromny potencjał kadrowy oraz zasoby przemkowskiej placówki.

Dyrektor DWDZ w Przemkowie Monika Urbaniak-Halla