TURNUSY DYDAKTYCZNO-WYPOCZYNKOWE

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Szanowni Państwo,

Rodzice, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy zmieniające funkcjonowanie domów wczasów dziecięcych. Będziemy kontynuowali naszą dotychczasową działalność, z której korzystaliście Państwo od wielu lat. Z naszej placówki będą nadal mogły korzystać grupy ze szkół i placówek z terenu całego kraju. Nadal będziemy organizować wypoczynek letni  i zimowy w formie zimowisk i kolonii. 

Jednak wychodząc naprzeciw wprowadzanym przepisom, przygotowaliśmy dla dzieci ofertę turnusów 7-dniowych połączonych z nauką szkolną. Podczas pobytu w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie dzieci będą uczęszczać do szkoły funkcjonującej w placówce. Zajęcia lekcyjne będziemy prowadzić w formie alternatywnej dla systemu klasowo-lekcyjnego w postaci zajęć terenowych, warsztatowych, badawczych. Jednocześnie będziemy wspierać rozwój psychofizyczny dzieci poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz propagowanie aktywnego wypoczynku.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani taką formą wypoczynku, zapraszamy do zapoznania się z ofertą poniżej. Do placówki w ramach tych turnusów mogą przyjeżdżać również całe zespoły klasowe, jednak pobyt ten nie może być wycieczką szkolną, której organizację regulują przepisy rozporządzenia o organizacji krajoznawstwa i turystyki.

Warunki uczestnictwa dziecka w turnusie:

 1. Telefoniczne zgłoszenie dziecka przez Rodziców oraz wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka na jeden z turnusów wskazanych poniżej.
 2. Dowóz dziecka przez Rodziców na turnus oraz odbiór po zakończeniu pobytu. W przypadku zebrania większej grupy ze szkoły istnieje możliwość zorganizowania transportu przez DWD.
 3. Uiszczenie opłaty za turnus w wysokości 330,00 zł przelewem na konto placówki.
 4. Zebranie min. 25-osobowej grupy w danym terminie.

DWD zapewnia:

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie w budynku przy ul. Głogowskiej 37.
 2. Całodobową opiekę.
 3. Udział dziecka w zajęciach lekcyjnych w szkole znajdującej się na terenie DWD.
 4. Organizację zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz aktywny wypoczynek dziecka.

Terminy turnusów:

 1. 21-27.02.2022
 2. 7-13.03.2022
 3. 03-3.04.2022
 4. 25-01.05.2022
 5. 16-22.05.2022
 6. 6-12.06.2022

W sytuacji dużego zainteresowania NASZĄ NOWĄ OFERTĄ BĘDZIEMY OTWIERAĆ NOWE TERMINY.

Wszelkich informacji udzielają: Elwira Ślusarska- nr tel. 506064498, Monika Urbaniak-Halla –nr tel.506064423.