OFERTA NOWYCH TURNUSÓW EDUKACYJNO – WYPOCZYNKOWYCH

 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

OFERTA NOWYCH TURNUSÓW EDUKACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH

Z REALIZACJĄ LEKCJI SZKOLNYCH W DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PRZEMKOWIE

 

Zapraszamy na 6-dniowe turnusy edukacyjno-wypoczynkowe z realizacją zajęć lekcyjnych w szkole znajdującej się na terenie DWD.

Warunki uczestnictwa dziecka w turnusie:

 1. Telefoniczne zgłoszenie dziecka przez Rodziców oraz wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka na jeden z turnusów wskazanych poniżej.
 2. Dowóz dziecka przez Rodziców na turnus oraz odbiór po zakończeniu pobytu.
 3. Uiszczenie opłaty za turnus w wysokości 275,00 zł przelewem na konto placówki.
 4. Zebranie 25-osobowej grupy w danym terminie

DWD zapewnia:

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie w budynku przy ul. Głogowskiej 37.
 2. Całodobową opiekę.
 3. Udział dziecka w zajęciach lekcyjnych w szkole znajdującej się na terenie DWD.
 4. Organizację zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz aktywny wypoczynek dziecka.

Terminy turnusów:

 1. 21-26.02.2022
 2. 7-12.03.2022
 3. 03-2.04.2022
 4. 25-30.04.2022
 5. 9-14.05.2022
 6. 16-21.05.2022
 7. 6-11.06.2022

W sytuacji dużego zainteresowania NASZĄ NOWĄ OFERTĄ BĘDZIEMY OTWIERAĆ NOWE TERMINY.

Wszelkich informacji udzielają: Elwira Ślusarska- nr tel. 506064498, Monika Urbaniak-Halla –nr tel.506064423.