Kolonie w Przemkowie

  •  
  •  
  •  
  •  

Od 29.06.2020 r. w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie trwają kolonie. Placówka zaplanowała 10 turnusów w dwóch budynkach DWDz, które będą trwały do 30.08.2020.Łącznie z wypoczynku w Przemkowie skorzysta około 470 dzieci. Jak co roku, w ramach wypoczynku letniego, DWDz. realizuje również turnusy ekologiczne, które w 70% kosztów są dofinansowane przez Powiat Polkowicki. Z tej formy skorzysta 90 dzieci z Gmin: Gaworzyce, Grębocice, Polkowice oraz Przemkowa. Koszt, który ponoszą rodzice to 104,40 zł.

Wypoczynek w DWDz w Przemkowie został zorganizowany zgodnie z wytycznymi GIS, MZ oraz MEN. W placówce przestrzegane są zasady reżimu sanitarnego, i tak np. posiłki odbywają się w grupach z zachowaniem dystansu społecznego; każda grupa uczestników realizuje odrębny program tak, aby grupy nie miały ze sobą kontaktu, zmniejszono liczbę osób w pokojach do max.,4 , przy zachowaniu 4 m. kw. na osobę.

Pomimo obostrzeń związanych z pandemią staramy się, aby dzieci przebywające w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie miały okazję lepiej się poznać, nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. Uczymy dzieci technik dobrej komunikacji, współpracy, empatii, ale także samodzielnego życia, odpowiedzialności, a przede wszystkim aktywnego wypoczynku, i poznawania swoich możliwości, predyspozycji. To wszystko odbywa się w domowej atmosferze poprzez zabawę, doświadczanie i wyzwalanie pozytywnych emocji.

W DWDz zadbaliśmy, aby pandemia nie była przeszkodą w zapewnieniu naszym kolonistom atrakcyjnego programu wypoczynku, który realizujemy wspólnie z lokalnymi twórcami. Do współpracy zaprosiliśmy Pawła Krawczonka z Top Art Festiwal, który realizuje dla uczestników wypoczynku Letnią Akademię Sztuk Estradowych. Podczas tych zajęć dzieci tańczą, śpiewają, grają na instrumentach, uczą się techniki estradowej i filmowej- obsługi kamery czy nagrywania dźwięku. Nasi koloniści uczestniczą w warsztatach zdobienia pierników, które prowadzą dla nas Państwo Wanda i Zdzisław Kuzyszynowie z firmy Piernikowy Świat Wandzi. Naukę tkania na krośnie pionowym, a także malowanie eko-toreb prowadzi dla nas pani Leokadia Adamowicz ( Firma Szare Przystanie). Dzieci uczestniczą również w warsztatach indiańskich prowadzonych przez Pawła Jaworskiego z firmy Rekonstrukcje Historyczne. Pani Irena Maksymczak z Pracowni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego uczy dzieci jak wykonać piękną biżuterię z koralików według wzorów łemkowskich.

Ponadto pracę opiekuńczo-wychowawczą podczas wypoczynku dzieci wspomagają osoby zamieszkałe w Gminie Przemków, które posiadając odpowiednie kwalifikacje, pełnią wspólnie z kadrą pedagogiczną DWDz, funkcję wychowawców kolonii.

Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie bardzo dziękuje wszystkim firmom i osobom, które w tym trudnym czasie pandemii wspomogły placówkę w organizacji wypoczynku dla dzieci.